Đề kiểm tra HKI môn Ngữ Văn lớp 10 (Đề 3-CT cơ bản) Trường THPT Chu Văn An – Hà Nội – 2012.2013

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 2 câu - Số lượt thi : 2214

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Biểu hiện việc tiếp thu và dân tộc hóa tinh hoa văn học nước ngoài của văn học trung đại Việt Nam? (3,0 điểm) 

Câu 2: Cảm nhận của anh (chị) về bài thơ “Đọc Tiểu Thanh kí” - Nguyễn Du. (7,0 điểm) 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10