Đề kiểm tra HKI môn Ngữ văn lớp 10 Trường THPT Chơn Thành – Bình Phước – 2011.2012

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2302

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Anh ( chị ) hãy nêu đặc trưng của văn học dân gian Việt Nam? (2,0 điểm)

Câu 2:  Anh( chị) hãy so sánh đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết? ( 2,0 điểm)

Câu 3: Anh ( chị ) hãy chép lại bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm và phân tích vẻ đẹp cuộc sống , tâm hồn của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bài thơ “Nhàn”.( 6,0 điểm)

               

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10