Đề kiểm tra HKI môn Ngữ Văn lớp 10 Trường THPT Nông Cống – 2011.2012 (CT cơ bản)

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 2 câu - Số lượt thi : 2300

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: a. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ?

b. Anh (chị) hãy phân tích các nhân tố giao tiếp trong bài ca dao sau:

                   “ Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng

                    - Tre non đủ lá đan sàng nên chăng”

(3,0 điểm) 

Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích bài thơ “Tỏ lòng” của Phạm Ngũ Lão (7,0 điểm)

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10