Đề kiểm tra HKI môn Ngữ Văn lớp 10 Trường THPT Nông Cống – 2011.2012 (Đề 2-CT cơ bản)

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 2 câu - Số lượt thi : 2326

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: a. Thế nào là ngôn ngữ sinh hoạt?

b. Anh (chị) hãy chỉ ra dấu hiệu của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt biểu hiện trong câu ca dao sau:

                                        “Mình về có nhớ ta chăng

                              Ta về ta nhớ hàm răng mình cười”

(3,0 điểm)

Câu 2:  Anh (chị) hãy phân tích bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi.  (7,0 điểm)

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10