Đề kiểm tra HKI môn Ngữ Văn lớp 10 Trường THPT Nông Cống – 2011.2012 (Đề 3-CT cơ bản)

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 2 câu - Số lượt thi : 2325

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: a. Trình bày các nhân tố trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ?

b. Anh (chị) hãy phân tích các nhân tố giao tiếp trong bài ca dao sau:

                   “Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang

          Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu”

 (3,0 điểm)

Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích bài thơ “Đọc tiểu Thanh Ký” (Độc tiểu Thanh Ký)  của Nguyễn Du.  (7,0 điểm) 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10