Đề kiểm tra HKI môn Ngữ Văn lớp 10 Trường THPT Tiên Yên – Quảng Ninh năm 2013 - 2014 [đề 2]

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2212

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ? Hãy xác định các nhân tố giao tiếp (nhân vật giao tiếp, thời điểm giao tiếp, nội dung giao tiếp) trong câu ca dao sau:

                “Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng:

                - Tre non đủ lá đan sàng nên chăng ?”

(2,0 điểm)

Câu 2: Chép chính xác bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi. Khái quát giá trị nghệ thuật và rút ra ý nghĩa của bài thơ. (2,0  điểm)

Câu 3: Hãy phát biểu cảm nhận của anh (chị) về triết lí "nhàn" trong bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm. (6,0 điểm)

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10