Đề kiểm tra HKI môn Ngữ Văn lớp 11 Trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương – 2010.2011 [đề lẻ]

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2282

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đạt được những thành tựu cơ bản nào? (2 ,0 điểm)

Câu 2: Tìm thành ngữ trong câu thơ sau và phân tích ý nghĩa, tác dụng của nó:

“Năm nắng mười mưa, dám quản công”

                     (Trần Tế Xương – “Thương vợ”)

(2,0 điểm)

Câu 3: Hình tượng nhân vật “Chí Phèo” trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao. (6,0 điểm)

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11