Đề kiểm tra HKI môn Ngữ Văn lớp 11 Trường THPT Sông Ray – 2011.2012

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2299

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: a. Tính thông tin thời sự trong phong cách ngôn ngữ báo chí thể hiện ở những phương diện nào?

b.Hãy chọn cách viết tối ưu trong hai câu sau và giải thích lí do của sự lựa chọn đó

-         Bạn em nhỏ nhưng rất thông minh. Thầy giáo đã chọn bạn ấy vào đội tuyển học sinh giỏi.

-         Bạn em thông minh nhưng rất nhỏ. Thầy giáo đã chọn bạn ấy vào đội tuyển học sinh giỏi.

(2,0 điểm) 

Câu 2: Viết đoạn văn ngắn từ 6 đến 10 câu bàn về hiện tượng tai nạn giao thông. (3,0 điểm) 

Câu 3: Chọn một trong hai đề sau (5,0 điểm) 

Phân tích nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của nhà văn Nguyễn Tuân.

Câu 4: Chọn một trong hai câu sau: (5,0 điểm)

Phân tích diễn biến tâm trạng của Chí Phèo (từ khi gặp thị Nở đến hết) trong tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao. 

 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11