Đề kiểm tra HKI môn Ngữ Văn lớp 12 - Tỉnh Tiền Giang năm 2008- 2009 [chương trình chuẩn]

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2136

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Anh/chị hãy trình bày vắn tắt những luận điểm chủ yếu trong bài “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” của Phạm Văn Đồng. Anh/chị có nhận xét gì về trật tự sắp xếp của những luận điểm ấy? (2,0 điểm)

Câu 2: Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau trong bài “Tây Tiến” của Quang Dũng:

“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

Quân xanh màu lá dữ oai hùm

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm.”

(Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2008, tr. 89)

(3,0 điểm)

Câu 3: Anh/chị có suy nghĩ gì về truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta?(5,0 điểm)

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12