Đề kiểm tra HKI môn Ngữ Văn lớp 12 - Trung tâm GDTX Tiền Giang năm 2013 - 2014

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2134

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Anh(chị) hãy nêu những nét nghệ thuật nổi bật trong thiên tùy bút “Người lái đò sông Đà” của nhà văn Nguyễn Tuân.(2,0 điểm)

Câu 2: Viết một bài văn ngắn (không quá hai trang giấy làm bài) trình bày suy nghĩ của anh(chị) về ý kiến sau đây của Ph. Ăng-ghen: “Trang bị quý nhất của con người là khiếm tốn và giản dị” (3,0 điểm)

Câu 3: Phân tích đoạn thơ sau trong bài “Việt Bắc” của nhà thơ Tố Hữu”

“Ta về, mình có nhớ ta

T a về, ta nhớ những hoa cùng người.

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắn ánh dao  gài thắt lưng.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình.

Rừng thu trăng rọi hòa bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình, thủy chung.

(Ngữ văn 12, Tập một, trang 111, NXB Giáo dục – 2011)

 (5,0 điểm)

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12