Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 - Trường THPT Trần Bình Trọng - 2013.2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2519

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: (1 điểm)

Nêu những đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ chính luận.

Câu 2: (2 điểm) 

Phân tích hai thành phần nghĩa trong câu sau:

Tấm ảnh chụp hai mẹ con kia rõ ràng là mợ Du và thằng Dũng.

                                                                                            (Nguyên Hồng, Mợ Du)

Câu 3: (7 điểm) 

Phân tích bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mặc Tử.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11