Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 12 – Trường THPT Chu Văn An – Hà Nội – 2013.2014

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2460

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm)

Đoạn trích “Những đứa con trong gia đình” được trần thuật chủ yếu từ điểm nhìn của nhân vật nào? Hãy nêu ngắn gọn hiệu quả nghệ thuật của phương thức trần thuật này.

Câu 2: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) 

Câu 2 . (3,0 điểm)

Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (không quá 500 từ) phát biểu suy nghĩ về ý kiến sau: “Đã là sự sống, thì chẳng bao giờ chán nản.” (Xuân Diệu)

Câu 3: II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm) 

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc câu 3.b)

Câu 3.a. Theo Chương trình Chuẩn (5,0 điểm)

Phân tích nhân vật A Phủ trong truyện ngắn  “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài (phần trích trong Ngữ văn 12, tập hai, NXB Giáo dục, 2011).

Câu 4:  II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm) 

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc câu 3.b)

Câu 3.b. Theo Chương trình Nâng cao (5,0 điểm)

Phân tích vẻ đẹp hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong  truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân (phần trích trong Ngữ văn 12, tập hai, NXB Giáo dục, 2011). 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12