Đề kiểm tra học kì I môn Sinh lớp 10 của Sở giáo dục Đồng Tháp năm 2013 - 2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 2069

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: 1.Nguyên tố đa lượng là gì? Nêu vai trò của nguyên tố đa lượng?

2. Trình bày chức năng của protein?

Câu 2: 1.Nêu đặc điểm chung của tế bào nhân thực?

2. Tế bào chất của tế bào vi khuẩn có đặc điểm gì?

 

Câu 3: 1.Trình bày cấu tạo và chức năng của nhân tế bào?

2. Phân biệt lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn?

Câu 4: 1.Nêu cấu tạo và chức năng của ATP?

2. Trình bày cấu trúc của enzim?

Câu 5: Theo chương trình cơ bản 

1, Nêu cấu trúc và chức năng của ARN vận chuyển (tARN)?

2, Tại sao muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau?

 

Câu 6: Theo chương trình nâng cao

1.Trình bày sự khác nhau về cấu trúc giữa ARN với ADN?

2. Một nhà sinh học đã nghiền nát 1 mẫu mô thực vật sau đó đem li tâm để thu được 1 số bào quan. Các bào quan này hấp thụ CO2  và giải phóng O2. Bào quan này là gì? Trình bày cấu trúc của bào quan này? 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10