Đề kiểm tra học kì I môn Sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Thái Nguyên 2012 -2013 ( cơ bản )

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 2 câu - Số lượt thi : 2058

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Câu 1: Trường Thái Nguyên năm 2012-2013

a,Cho biết điểm khác nhau cơ bản về cấu trúc giữa 2 đoạn ARN và AND trong sơ đồ trên.

b,Xác định chiều dài, số nucleotit trong đoạn ARN và đoạn ADN trên

Câu 2: Sơ đồ dưới đây cho thấy sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất

a)Hãy cho biết tên các thành phần cấu trúc I, II, III, và IV của màng sinh chất.

b) Cấu trúc I và III được tổng hợp chủ yếu ở những bào bào quan nào? Từ nơi được tổng hợp, I đi qua những bào quan nào đến màng sinh chất ?

c)Các chất 1, 2, 3, 4 có thể là những chất gì? Nêu cơ chế vận chuyển các chất đó. d)Trong tế bào, bào quan nào sẽ phân hủy chất 4?

e) Giả sử chỉ xét tới nồng độ chất 1 và 1 là muối ăn thì tế bào trên đang được đặt trong môi trường gì? Khi đó tế bào xảy ra hiện tượng gì ? Vì sao xảy ra hiện tượng đó? 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10