Đề kiểm tra học kì I môn Sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Hiền 2011 -2012

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 19 câu - Số lượt thi : 2093

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Các loại Nuclêôtit trong phân tử ADN là: 

Câu 2: Hoàn thành cấu trúc đoạn ADN sau: 

mạch 1:  - G - T - T - G - A - A- X- T - A -

mạch 2? 

Câu 3: Trong tự nhiên, prôtêin có mấy bậc cấu trúc khác nhau?

Câu 4: Chức năng của ADN là:

Câu 5: Thành phần hoá học của chất nhiễm sắc trong nhân tế bào nhân thực là? 

Câu 6: Ribôxôm được cấu tạo từ:

Câu 7: Cấu trúc nào sau đây thuộc loại tế bào nhân sơ?

Câu 8: Tế bào nào trong các tế bào sau đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất? 

Câu 9: Đặc điểm có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật là? 

Câu 10: Ở một loài tảo biển, nồng độ iốt trong tế bào tảo cao gấp 1000 lần nồng độ iốt trong nước biển nhưng iốt vẫn được vận chuyển từ nước biển qua màng vào trong tế bào tảo. Đó là hình thức vận chuyển gì?

Câu 11: Bào quan điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào là?

Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai?

1. Ribôxôm ở tế bào nhân thực đã có màng bao bọc.

2. Tế bào nhân sơ chứa lưới nội chất trơn, tế bào nhân thực chứa lưới nội chất hạt.

3. Tế bào nhân thực lớn hơn tế bào nhân sơ.

4. Đa số tế bào nhân sơ có thành peptiđôglican.

Câu 13: Khi nhỏ dung dịch H2O2 lên lát khoai tây sống ta thấy có phản ứng xảy ra. Vậy cơ chất và sản phẩm của enzim catalaza là gì?

Câu 14: Các tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào “lạ” là nhờ:

Câu 15: Hiện tượng gì xảy ra khi cho tế bào hồng cầu và tế bào biểu bì vẩy hành vào dung dịch quá nhược trương?

Câu 16: Bên trong lục lạp chứa chất nền cùng hệ thống các túi dẹt được gọi là ...(1)...., các ....(1).... xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc ...(2)....

(1) và (2) lần lượt là?

Câu 17: Tự luận : Em hãy trình bày cấu tạo và chức năng của phân tử ATP? 

Câu 18: Tự luận : Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động? 

Câu 19: Tự luận :Hiện tượng gì xảy ra khi ta nhỏ 1 giọt H2O2 (oxy già) vào lát khoai tây sống để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm và lát khoai tây đã luộc chín? Giải thích? 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Đinh Thị Phương Thảo 13 16 81% 4.35
2 Lê Nguyễn Ngọc Trang 8 10 80% 3.2
3 nhật hân 14 16 88% 3.65
4 Kim Dung Thái Bảo 16 16 100% 3.32
5 Lê Thị Mai Trinh 7 10 70% 5.92
6 Nguyễn Hữu Dũng 14 16 88% 3.73
7 Bùi Kim Huệ 11 16 69% 4.77
8 Huy Cao Vien 11 16 69% 5.02
9 My Hấp 7 16 44% 8.17
10 Thang Pham 14 16 88% 4.32
11 Nguyen Nguyen 10 13 77% 2.87
12 BT Quỳnh 10 16 63% 6.83
13 Lê Thị Hồng Thảo 8 16 50% 7.13
14 Kim Dung 12 16 75% 13.48
15 Anh Dũng 11 16 69% 4.7
16 Đoàn Đức Hiếu 10 16 63% 6.32
17 Duyen My 13 16 81% 5.87
18 Lò Văn Nhật 11 13 85% 4.03
19 Diễm My 12 16 75% 4.77
20 Quý Phan 16 16 100% 7.05

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10