Đề kiểm tra học kì I môn Sinh lớp 10 trường THPT Quy Nhơn năm 2011-2012

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 14 câu - Số lượt thi : 2056

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong tế bào vi khuẩn nguyên liệu di truyền là ADN có ở:

Câu 2: Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là:

Câu 3: Điểm giống nhau về cấu tạo giữa Lizôxôm và không bào là:

Câu 4: Hình thức vận chuyển chất dưới  đây có sự biến dạng của màng sinh chất là:

Câu 5: Đặc điểm của sự vận chuyển chất qua màng tế bào bằng sự khuyếch tán là:

Câu 6: Chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất ở tế bào nhân thực?

Câu 7: Trong tế bào nhân thực, bộ máy Gôngi có chức năng:

Câu 8: Chất nào sau đây không có trong thành phần của ti thể?

Câu 9: Ở tế bào nhân chuẩn, tế bào chất được xoang hoá là do:

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tế bào nhân sơ?

Câu 11: Dành cho ban cơ bản : Nêu cấu trúc và vai trò của enzym trong quá trình chuyển hóa vật chất.-

Câu 12: Dành cho ban cơ bản : Một phân tử ADN dài 0,306 µm, có 2160 liên kết hiđrô. Hãy tính số lượng nuclêotit từng loại của phân tử ADN đó, số liên kết photphođieste trong phân tử ADN và số chu kì xoắn của ADN.

Câu 13: Dành cho ban nâng cao: Nêu vai trò của ATP. Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

Câu 14: Dành cho ban nâng cao:Phân biệt các giai đoạn chính của quá trình hô hấp về vị trí nguyên liệu, sản phẩm.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10