Đề kiểm tra học kì I môn Sinh lớp 11 trường THPT Đoàn Kết năm 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 26 câu - Số lượt thi : 2233

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp không bao gồm:

Câu 2: Loại tế bào nào chỉ có ở các thực vật C4?

Câu 3: Hai con đường hô hấp ở thực vật gồm:

Câu 4: Những con thú nào sau đây tiêu hóa thức ăn chủ yếu nhờ các vi sinh vật sống cộng sinh trong ống tiêu hóa?

Câu 5: Vai trò nào sau đây không phải của quang hợp?

Câu 6: Thú ăn thực vật thường phải ăn lượng thức ăn lớn chủ yếu vì:

Câu 7: Chọn phát biểu đúng:

Câu 8: Hệ sắc tố quang hợp ở thực vật bậc cao gồm:

Câu 9: Pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

Câu 10: Cấu trúc nào sau đây không nằm trong cấu tạo ống tiêu hóa ở người?

Câu 11: Đặc điểm không có trong cấu tạo ống tiêu hóa của thú nhai lại?

Câu 12: Trong các con đường hô hấp ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng ATP nhất?

Câu 13: Khi nói về pha tối trong quang hợp, phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 14: Nhóm động vật nào sau đây tiêu hóa bằng cả hai hình thức nội bào và ngoại bào?

Câu 15: Giai đoạn quang hợp thực sự tạo ra C6H12O6 ở cây bắp là giai đoạn nào sau đây?

Câu 16: Chọn phát biểu sai về hô hấp:

Câu 17: Đặc điểm nào của lá giúp tăng khả năng hấp thu ánh sáng?

Câu 18: Chọn phát biểu sai về tiêu hóa ở người.

Câu 19: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng đường đi của thức ăn trong dạ dày của thú nhai lại?

Câu 20: Nhóm động vật nào sau đây chưa có cơ quan tiêu hóa?

Câu 21: Người ta có thể dùng phương pháp bảo quản khô để bảo quản nông sản như lúa, bắp. Điều đó chứng tỏ:

Câu 22: Bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở thực vật là:

Câu 23: Đặc điểm răng của thú ăn thịt thích nghi với quá trình:

Câu 24: Pha sáng của quang hợp diễn ra ở đâu?

Câu 25: a. Nêu khái niệm tiêu hóa ở động vật.

b. Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật đơn bào.

Câu 26: Vì sao trâu, bò chỉ ăn cỏ nhưng thịt của chúng lại rất giàu prôtêin?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Huỳnh Thị Hòa 0 0 0% 0.28
2 Thu-u Hâm'm 3 12 25% 7.05
3 Vũ Kim Ngân 13 24 54% 7
4 Tùng Lâm 16 24 67% 15.75
5 Thế Vinh 14 23 61% 22.53
6 Thảo Vy 16 24 67% 10.13
7 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 17 24 71% 8.48
8 Pṟôtȅmin Hiếu 15 24 63% 4.53
9 trần thị quỳnh nga 20 24 83% 14.78
10 Phan thuý 15 24 63% 15.65
11 Lê Thị Thành 20 22 91% 5.72
12 Kim Dung Thái Bảo 19 24 79% 8.98
13 Trần Thị Lộc Ninh 15 24 63% 6.3
14 Tú Cẩm 22 24 92% 5.18
15 ʚïɞ Xíu ʚïɞ 20 24 83% 7.98
16 Việt Cồ 18 24 75% 2.47
17 Nam Tesbs 18 24 75% 6.75
18 Hồng Nhung 7 23 30% 10.42
19 Châu Quỳnh 22 23 96% 4.95
20 Minh Nguyễn 22 22 100% 2.2
21 Mạnh Nguyên Nguyễn Hoàng 13 23 57% 5.57
22 Hiềnn 19 19 100% 3.97

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11