Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn lớp 10 – Trường THPT Ninh Hải – Ninh Thuận – 2013.2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2496

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: (2,0 điểm) 

Nêu vị trí đoạn trích "Trao duyên"? Vì sao Thúy Kiều lại trao duyên cho Thúy Vân?

Câu 2: (2,0 điểm) 

Nêu khái niệm phép điệp? Nêu tác dụng của phép điệp trong đoạn thơ sau:

                               ...Buồn trông cửa bể chiều hôm,

                          Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?

                                 Buồn trông ngọn nước mới sa,

                          Hoa trôi man mác biết là về đâu?

                                 Buồn trông nội cỏ dầu dầu,

                          Chân mây mặt đất một màu xanh xanh...”

                                                           (Nguyễn Du, Truyện Kiều)

Câu 3:  (6,0 điểm)

Phân tích đoạn trích “ Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” trong tác phẩm ”Chinh phụ ngâm”  của Đặng Trần Côn.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10