Đề luyện Bất phương trình Logarit đề số 1

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 348

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải BPT : log_{\frac{1}{3}}[log_{4}(x^{2}-5)] > 0

Câu 2: Giải BPT : log_{0,7}\left [ log_{6}\left ( \frac{x^{2}+x}{x+4} \right ) \right ] < 0

Câu 3: Giải bất phương trình: log_{x}\left ( \frac{3x+3}{x+2} \right ) > 1

Câu 4: Giải bấtphương trình sau: \frac{log_{2}(x^{2}-9x+8)}{log_{2}(3-x)}< 2

Câu 5: Giải BPT: log2x + log3x < 1 + log2x.log3x

Câu 6: Giải BPT: log_{0,2}^{2}x – 5log0,2x + 6 < 0

Câu 7: Giải BPT:     log2x + log2x8 ≤ 4

Câu 8: Giải BPT 2^{log_{2}^{2}x} + x^{log_{2}x} ≥ 32

Câu 9: Giải BPT: log3x + x < 4

Câu 10: Giải BPT: (x + 1)log_{\frac{1}{2}}^{2}x + (2x+5)log_{\frac{1}{2}}x + 6 ≥ 0

Câu 11: Giải BPT: x2 – 5x + 6 < (2 – x)log2x    

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tỵt Út 7 11 64% 1.97
2 Titi Pun 4 9 44% 0.85
3 Pình Anhh 0 0 0% 0.08
4 Tien Phong 7 11 64% 29.05
5 Thu Hoài 0 1 0% 7.1
6 Tống Mỹ Linh 1 10 10% 2.07

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12