Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thu Hoài

  • Trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh
  • 427

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 30 45 56%
Môn Lí lớp 12 -15 131 35%
Môn Sinh lớp 12 2 1 100%
Môn Anh lớp 12 385 1943 40%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 402 2121 40%

Comment giao lưu với Thu Hoài

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com