Đề luyện Bất phương trình mũ đề số 1

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 325

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải bất phương trình:     2x + 2x+1 ≤ 3x + 3x-1

Câu 2: Giải bất phương trình:    (\sqrt{10}+3)^{\frac{x-3}{x-1}} < (\sqrt{10}-3)^{\frac{x+1}{x+3}}

Câu 3: Giải bất phương trình: (x-3)^{2x^{2}-7x} > 1

Câu 4: Giải bất phương trình: 22x + 6 + 2x+7 – 17 > 0

Câu 5: Giải bất phương trình: 25.2x – 10x + 5x> 25

Câu 6: Giải bất phương trình: 27x + 12x > 2.8x

Câu 7: Giải bất phương trình:   \frac{2^{1-x}-2^{x}+1}{2^{x}-1} ≤ 0

Câu 8: Giải bất phương trình: (22x+1 – 9.2x + 4). \sqrt{x^{2}+2x-3} ≥ 0.

Câu 9: Giải bất phương trình: 2.2x + 3.3x > 6x -1    

Câu 10: Giải BPT : 16x – 3x ≤ 4x + 9x

Câu 11: Giải bất phương trình:   \frac{3^{2-x}+3-2x}{4^{x}-2} ≥ 0

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tien Phong 5 9 56% 24.23
2 Hoai Thuong 0 1 0% 0.43
3 đặng thị ngọc ánh 1 9 11% 3.55
4 Thảo Robin 2 10 20% 2.7

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12