Đề luyện Động năng - thế năng và cơ năng trong dao động cơ đề số 1

Thời gian thi : 30 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 114

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì 

Câu 2: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Động năng và thế năng của vật sẽ

Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hòa? Năng lượng của vật dao động điều hòa 

Câu 4: Cơ năng của một vật dao động điều hòa tỉ lệ thuận với

Câu 5: Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của vật?

Câu 6: Động năng của một vật dao động điều hòa 

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng? Cơ năng của một vật dao động điều hòa

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Heart Steel 3 7 43% 4.17
2 Lăng Việt 7 7 100% 4.45

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12