Đề luyện Máy quang phổ và Các loại quang phổ - Đề số 1

Thời gian thi : 30 phút - Số câu hỏi : 26 câu - Số lượt thi : 118

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Các bộ phận chính của quang phổ là:

Câu 2: Tác dụng của ống chuẩn trực trong máy phân tích quang phổ là:

Câu 3: Tác dụng của lăng kính trong máy phân tích quang phổ là:

Câu 4: Khi sử dụng phép phân tích bằng quang phổ sẽ xác định được:

Câu 5: Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở thể:

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?

Câu 7: Chọn phát biểu sai:

Câu 8: Chọn phương án SAI.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về hiện tượng quang - phát quang?

Câu 10: Để có hiện tượng đảo sắc trong quang phổ, nhiệt độ t của nguồn sáng trắng so với nhiệt độ t0 của đèn khí hay hơi có áp suất thấp thỏa mãn:

Câu 11: Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng:

Câu 12: Cường độ của chùm ánh sáng đơn sắc truyền trong một môi trường hấp thụ ánh sáng.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 15: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì.

Câu 16: Quang phổ liên tục.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây về máy quang phổ lăng kính là không đúng?

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ của Mặt Trời?

Câu 19: Đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là:

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của quang phổ liên tục? Quang phổ liên tục dùng để xác định:

Câu 21: Trong các nguồn sáng gồm: 1. Dây tóc vonfram nóng sáng nằm trong bóng thủy tinh đã rút không khí đến áp suất rất thấp. 2. Hơi natri (Na) với áp suất thấp. 3. Đèn hơi thủy ngân có áp suất vài atmotphe (đèn cao áp) dùng làm đèn đường. Những nguồn sáng cho quang phổ vạch là.

Câu 22: Quang phổ vạch phát xạ của natri có hai vạch vàng với bước sóng 0,5890 μm và 0,5896 μm. Quang phổ vạch hấp thụ của natri sẽ:

Câu 23: Chọn phát biểu đúng. Quang phổ liên tục của một vật

Câu 24: Chọn phát biểu đúng. Quang phổ do ánh sáng Mặt Trời phát ra thu được trên Trái Đất là.

Câu 25: Chọn phát biểu đúng. Quang phổ vạch hấp thụ là

Câu 26: Quang phổ nào sau đây là quang phổ vạch phát xạ?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 pham hieu 23 26 88% 11.23
2 dinhtung 22 26 85% 12.68
3 Lý Nhật Trường 16 26 62% 17.9
4 Heart Steel 14 26 54% 9.6
5 Lăng Việt 17 26 65% 9.32
6 Duy Thanh 13 17 76% 30.02
7 thanglq 0 2 0% 0.1
8 Học mãi 3 26 12% 1.62

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12