Đề luyện Số phức - Đề số 1

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 281

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tìm số phức z thỏa mãn (z+i)^{2}+\left|z-2\right|^{2}=2(\bar{z}-3i)^{2} .

Câu 2: Tìm các số phức z, w thỏa mãn z + w = 4 - i và z3 + w3 = 7 + 28i. 

Câu 3: Tìm số phức z thỏa mãn  2\left|z-i\right| = \left|z-\bar{z}+2i\right| và (2-z)(i+\bar{z}) là số thực.

Câu 4: Tìm số thực m để phương trình sau có nghiệm z=i: z3-(3+i)z2+(3+4i)z+1-mi=0 Với giá trị m tìm được, hãy giải phương trình đã cho.

Câu 5: Cho số phức z thỏa mãn \frac{z+1}{z-2} = z + 3.  Tính môđun \left|\frac{z-i}{\bar{z}+2i}\right|

Câu 6: Giả sử z­1,z2 là các số phức thỏa mãn z12+z22 = zzz2 Tính \frac{|z_{1}-z_{2}|}{|z_{1}|+|z_{2}|}

Câu 7: Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho z1 = (\frac{\sqrt{3}-i}{1-\sqrt{3}i})^{n} là số thực và z2 = (\frac{5-i}{2-3i})^{n-2} là số ảo.

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ, giả sử điểm A biểu diễn nghiệm z1 của phương trình z2-2z+5=0 và điểm B biểu diễn số phức z2=\frac{1+i}{2}z1. Tính diện tích tam giác OAB (O là gốc tọa độ).

Câu 9: Cho số phức z thỏa mãn 2|z|+√3iz=4-z. Tính z2012+\frac{1}{z^{2013}}

Câu 10: Tìm số phức z thỏa mãn |1 - 2z| = |i - 2\bar{z}| và \frac{z+3}{z-3} có một acgumen bằng \frac{\pi}{4}

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Huỳnh Trúc 1 2 50% 2.95
2 Hoàng Hiệp 0 0 0% 0.18
3 trần thanh thùy 0 1 0% 0.62
4 Meoden Mapmap 3 10 30% 19.25
5 leminhthang 0 2 0% 0.13
6 vothibichphuong 0 2 0% 0.1
7 lê thị nguyệt 1 10 10% 0.45

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12