Đề luyện Sóng âm, các dạng bài tập về sóng âm - Đề số 1

Thời gian thi : 35 phút - Số câu hỏi : 20 câu - Số lượt thi : 356

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chọn câu sai.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Câu 3: Một sóng âm có chu kì 0,125 s thì sóng này là ?

Câu 4: Kết luận nào sau đây là không đúng khi nói về tính chất của sự truyền sóng trong môi trường?

Câu 5: Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì:

Câu 6: Tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, trong nước là 1435 m/s. Một âm có bước sóng trong không khí là 50 cm thì khi truyền trong nước có bước sóng là:

Câu 7: Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với tốc độ 1500 m/s. Tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s. Bước sóng của sóng này trong nước và không khí lần lượt là:

Câu 8: Một người dùng búa gõ vào đầu một thanh nhôm. Người thứ hai ở đầu kia áp tai vào thanh nhôm và nghe được âm của tiếng gõ hai lần (một lần qua không khí, một lần qua thanh nhôm). Khoảng thời gian giữa hai lần nghe được là 0,12s. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s, trong nhôm là 6420m/s. Chiều dài của thanh nhôm là:

Câu 9: Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là :

Câu 10: Hai âm có cùng độ cao, chúng có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?

Câu 11: Độ to của âm thanh được đặc trưng bằng:

Câu 12: Âm sắc là:

Câu 13: Khi hai ca sĩ cùng hát một câu ở cùng một độ cao, ta vẫn pân biệt được giọng hát của từng người là do:

Câu 14: Hai âm có âm sắc khác nhau là do:

Câu 15: Mức cường độ của một âm là L = 30 (dB). Hãy tính cường độ của âm này theo đơn vị W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 (W/m2).

Câu 16: Một nguồn âm O (coi như nguồn điểm) công suất 4π (mW). Giả sử nguồn âm và môi trường đều đẳng hướng, bỏ qua sự hấp thụ âm và phản xạ âm của môi trường. Cho biết ngưỡng nghe và ngưỡng đau đối với âm đó lần lượt 10-11 (W/m2) và 10-3 (W/m2). Để nghe được âm mà không có cảm giác đau thì phải đứng trong phạm vi nào trước O?

Câu 17: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau là 40 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là?

Câu 18: Một nguồn âm O, phát sóng âm theo mọi phương như nhau. Hai điểm A, B nằm trên cùng đường thẳng đi qua nguồn O và cùng bên so với nguồn. Khoảng cách từ B đến nguồn lớn hơn từ A đến nguồn bốn lần. Nếu mức cường độ âm tại A là 60dB thì mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng:

Câu 19: Một nguồn âm S phát ra âm có tần số xác định. Năng lượng âm truyền đi phân phối đều trên mặt cầu tâm S bán kính d. Bỏ qua sự phản xạ của sóng âm trên mặt đất và các vật cản. Tai điểm A cách nguồn âm S 100 m, mức cường độ âm là 20 dB. Xác định vị trí điểm B để tại đó mức cường độ âm bằng 0.    

Câu 20: Một nguồn O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm. Tại điểm A , mức cường độ âm là 40dB. Nếu tăng công suất của nguồn âm lên 4 lần nhưng không đổi tần số thì mức cường độ âm tại A là :

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Đặng Minh Thư 19 20 95% 20.12
2 Đàn Nguyễn 19 20 95% 16.7
3 võ minh hoàng 15 17 88% 29.03
4 July Pham 16 20 80% 23.87
5 nguyenvantuyen 12 13 92% 10.03
6 magia 11 20 55% 13.53
7 hồ việt thành 10 20 50% 20.68
8 nguyen thi thuy van 8 15 53% 6.93
9 Lê Văn Dũng 9 20 45% 4.97
10 Tiến Phạm 18 20 90% 4.23
11 Hong Anh 0 0 0% 0.12
12 Ngọc Anh 11 11 100% 1.97
13 le van thuoc 16 19 84% 15.47
14 Tokarin Rimokatoji 13 20 65% 12.68
15 Thuỷ Tiên 12 19 63% 15.25
16 ko can biet 0 0 0% 0.97
17 Bút Chì 18 20 90% 12
18 maido 0 0 0% 0.05
19 Mai Lan 1 1 100% 0.17

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12