Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Đặng Minh Thư

Cấp độ thành viên

11
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 8 13 85%
Môn Lí lớp 12 2157 377 80%
Môn Hóa lớp 12 -1 1 0%
Môn Sinh lớp 12 2 1 100%
Môn Anh lớp 12 7298 2976 86%
Môn Văn lớp 12 0 4 100%
Môn Địa lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 9464 3373 85%

Comment giao lưu với Lê Đặng Minh Thư

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com