Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Đặng Minh Thư

Cấp độ thành viên

11
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 8 13 85%
Môn Lý 2157 377 80%
Môn Hóa -1 1 0%
Môn Sinh 2 1 100%
Môn Tiếng Anh 7298 2976 86%
Môn Văn 0 4 100%
Môn Địa Lý 0 1 100%
Tổng cộng: 9464 3373 85%

Comment giao lưu với Lê Đặng Minh Thư

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com