Đề luyện Sóng ánh sáng- Đề số 4

Thời gian thi : 30 phút - Số câu hỏi : 20 câu - Số lượt thi : 375

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng cách nhau 0,5mm, ánh sáng có bước sóng λ= 5.10-7m, màn ảnh cách màn chứa hai khe 2m. Vùng giao thoa trên màn rộng 17mm thì số vân sáng quan sát được là:

Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe S1S2 cách nhau một đoạn a=0,5mm, hai khe cách màn một khoảng D=2m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng λ=0,5µm. Bề rộng miền giao thoa trên màn đo được là L=26mm. Khi đó, trong miền giao thoa ta quan sát được

Câu 3:

Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Y-âng và phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2. Khoảng vân của ánh sáng λ1 đo được là 3mm. Trong khoảng rộng L=2,4cm trên màn, đếm được 17 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hệ hai vân; biết rằng 2 trong 3 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. Số vân sáng đơn sắc λ2

Câu 4: Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm đến hai khe Y-âng S1S2 với S1S2= 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D=1m. Khoảng vân là

Câu 5: Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm đến hai khe Y-âng S1S2 với S1S2= 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D=1m. Tại một điểm M trên màn cách giao điểm O của màn và trung trực S1S2 một khoảng x=3,5mm có vân loại gì? Bậc mấy?

Câu 6: Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm đến hai khe Y-âng S1S2 với S1S2= 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D=1m. Chiều rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là 13mm. Số vân sáng và vân tối quan sát được là

Câu 7: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, trong vùng NM trên màn quan sát, người ta đếm được 9 vân sáng (với M và N là 2 vân sáng)  ứng với bước sóng λ=0,70µm. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, thay nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ2=0,40 µm thì số vân sáng trong vùng MN là

Câu 8: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối kế tiếp là 1mm, bề rộng của miền giao thoa quan sát được rõ trên màn là 3cm. Số vân sáng quan st được trên màn là

Câu 9: Thực hiện giao thoa ánh sáng nhờ khe Y-âng, khoảng cách giữa khe hẹp S1 và S2 là a=0,5mm; nguồn sáng S rọi vào hai khe bức xạ đơn sắc có bước sóng λ=0,50µm. Màn ảnh (E) cách hai khe là D=2m. Bề rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn (E) là PQ=26mm. Trên PQ quan sát được

Câu 10: Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, có khoảng vân là i=0,5mm; bề rộng của miền giao thoa là 4,25mm. Số vân sáng và vân tối quan sát được gồm

Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là a=1mm, màn E cách hai khe là D=2m, nguồn sáng đơn sắc S phát bức xạ có bước sóng λ= 0,460 µm. Miền giao thoa rộng 4,2cm. Số vân sáng trên miền giao thoa là

Câu 12: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500nm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm. Khoảng cách từ màn đến hai khe bằng 2m. Cho biết bề rộng của miền giao thoa trên màn ảnh là L=15mm. Số vân sáng trên màn là

Câu 13: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng λ=0,6µm. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5m; bề rộng miền giao thoa là 1,25cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là

Câu 14: Một nguồn sáng đơn sắc có λ=0,6µm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở S1,S2 hẹp, song song cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Đặt trước khe S1 một bản thủy tinh hai mặt phẳng song song có chiết suất n=1,5, độ dày e=12 µm. Hỏi hệ thống vân sẽ dịch chuyển trên màn như thế nào?

Câu 15: Trong thí nghiệm của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn là 2m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc đặt cách đều hai khe một khoảng 0,5m. Nếu dời S theo phương song song với S1S2 một đoạn 1mm thì vân sáng trung tâm sẽ dịch chuyển một đoạn là bao nhiêu trên màn

Câu 16: Một nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,6µm chiếu vào mặt phẳng chứa hai khe S1,S2 hẹp, song song cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Đặt sau khe S1 một bản thủy tinh hai mặt phẳng song song có chiết suất n=1,5, độ dày e=1,2 µm. Hỏi hệ thống vân sẽ dịch chuyển trên màn như thế nào?

Câu 17: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, người ta chiếu ánh sáng đơn sắc vào hai khe hẹp cách nhau 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân là 1,5m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc là 0,75 µm. Đặt một bản mặt song song dày 1 µm bằng thủy tinh có chiết suất n=1,62 chắn giữa hai khe S1 và màn. Ta thấy hệ thống vân trên màn sẽ dời chỗ một khoảng là

Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng cho a=2mm, D=2,2m. Người ta đặt trước khe sáng S1 một bản mặt song song mỏng chiết suất n, bề dày e=6 µm. Khi đó ta thấy hệ thống vân giao thoa trên màn bị dịch chuyển một đoạn 3mm về phía S1. Chiết suất n của chất làm bản mỏng là

Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng cho a=2,5mm, D=1,5m. Người ta đặt trước một trong hai khe sáng một bản mặt song song mỏng chiết suất n=1,52. Khi đó ta thấy hệ vân giao thoa trên màn bị dịch chuyển một đoạn 3mm. Bề dày e của bản mỏng là

Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, cho a=2mm,D=2m. Một nguồn sáng cách đều hai khe S1 và S2. Khoảng cách từ S tới mặt phẳng hai khe là d=0,5m. Khi đó vân sáng trung tâm tại O (là giao điểm của đường trung trực S1S2 với màn). Nếu dời S theo phương song song với S1S2 về phía S2 một đoạn 1,5mm thì vân sáng trung tâm sẽ dời một đoạn là bao nhiêu

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 hoàng thọ hoàng 12 13 92% 15.27
2 Ngocanh Rubi 11 12 92% 13.88
3 Sozz Micky 9 13 69% 10.93
4 hieu hoang 8 17 47% 15.57
5 Thảo Hae 0 0 0% 30.15
6 Mai Phương 0 1 0% 0.22
7 Tùng Sky 3 11 27% 8.48
8 Yến MV 7 20 35% 1.47
9 Gio Cua Uoc Mo 1 4 25% 23.67
10 đậu đại học nha 13 20 65% 22.68
11 Thanh Viết Lê 0 3 0% 30.3
12 Xuân Quân 0 0 0% 0.05

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12