Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên đậu đại học nha

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 53 79%
Môn Lí lớp 12 950 1356 69%
Môn Hóa lớp 12 4850 2104 73%
Môn Anh lớp 12 0 18 56%
Tổng cộng: 5800 3531 72%

Comment giao lưu với đậu đại học nha

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com