Đề luyện Tán sắc ánh sáng đề số 1

Thời gian thi : 30 phút - Số câu hỏi : 21 câu - Số lượt thi : 129

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Câu phát biểu nào sau đây về hiện tượng tán sắc là sai ?

Câu 2: Chiếu chùm tia sáng trắng hẹp song song từ không khí tới mặt bên AB của một lăng kính thủy tinh, chùm tia khúc xạ vào trong lăng kính (thuộc một tiết diện thẳng qua lăng kính) truyền tới mặt bên AC, nó khúc xạ tại mặt AC rồi ló ra ngoài không khí. Chùm tia ló bị lệch về phía đáy của lăng kính so với chùm tia tới và tách ra thành một dải nhiều màu khác nhau( như màu cầu vồng), tia tím bị lệch nhiều nhất, tia đỏ bị lệch ít nhất. Hiện tượng đó là :

Câu 3: Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào :

Câu 4: Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn hơn không, sẽ

Câu 5: Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:

Câu 6: Ánh sáng trắng là ánh sáng:

Câu 7: Ánh sáng trắng là :

Câu 8: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc:

Câu 9: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng:

Câu 10: Khi chiếu ánh sáng trắng vào một lăng kính thì tia sáng nào bị lệch về phía đáy nhiều nhất ?

Câu 11: Ánh sáng mặt trời là ánh sáng tổng hợp từ bao nhiêu ánh sáng đơn sắc khác nhau ?

Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 13: Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng:

Câu 14: Tại sao khi chùm tia sáng mặt trời đi qua một tấm thủy tinh phẳng lại không thấy bị tán sắc thành những màu cơ bản?

Câu 15: Khi chiếu hai tia sáng đơn sắc song song màu đỏ và màu lục từ không khí vào lăng kính thủy tinh và có tia ló thì:

Câu 16: Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng , màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ

Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng?

Câu 18: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

Câu 19: Khi một chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ nước ra không khí thì :

Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 21: Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn hơn không, sẽ

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thanh Hương 18 21 86% 13
2 Ánh Nguyệt 17 21 81% 6.73
3 Gio Nhe 15 21 71% 8.08
4 trantrieui 14 20 70% 11.07
5 Thái Sang 14 21 67% 15.1
6 lethuchang 14 21 67% 7.07
7 Trần Đăng Anh 13 21 62% 8.47
8 Ngô Thư 13 21 62% 13.52
9 phạm ngọc châu 13 21 62% 9.05
10 Heart Steel 12 21 57% 10.68
11 Gato Long 1 1 100% 3.02
12 Lăng Việt 17 21 81% 8.62
13 Thu Quyên 17 21 81% 15.58
14 Quân Chùn 4 21 19% 1.68
15 cường voi 1 8 13% 3.95
16 thanglq 1 6 17% 0.97
17 Nguyễn Văn Đức 1 7 14% 0.22
18 Jekun Cao 4 21 19% 2.28
19 Học mãi 2 21 10% 1.23
20 Ngo Manh Cuong 2 13 15% 0.2

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12