Đề luyện Vận tốc và gia tốc trong dao động cơ đề số 1

Thời gian thi : 30 phút - Số câu hỏi : 21 câu - Số lượt thi : 116

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình  x = Acos(ωt+Φ) thì có vận tốc tức thời:

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dao động điều hòa của chất điểm  ?

Câu 3: Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa độ lớn cực tiểu khi:

Câu 4: Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm bằng không khi:

Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa, ở thời điểm nào thì gia tốc của nó có giá trị cực đại

Câu 6: Kết luận nào sau đây là sai ? Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A thì:

Câu 7: Khi một vật dao động điều hòa thì 

Câu 8: Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian

Câu 9: Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và li độ biến thiên theo thời gian 

Câu 10: Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm biến đổi 

Câu 11: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động tại một thời điểm t luôn

Câu 12: Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng có điểm chung là

Câu 13: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng nào sau đây?

Câu 14: Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa?

Câu 15: Kết luận nào dưới đây là đúng với dao động điều hòa 

Câu 16: Trong dao động điều hòa, độ lớn cực đại của vận tốc là 

Câu 17: Trong dao động điều hòa giá trị cực tiểu của vận tốc là 

Câu 18: Biểu thức li độ của một vật dao động điều hòa là x = Acos(ωt + φ), gia tốc tức thời của vật là 

Câu 19: Trong dao động điều hòa độ lớn cực đại của gia tốc là 

Câu 20: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng nào sau đây?

Câu 21: Trong dao động điều hòa, độ lớn cực đại của gia tốc là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Chương 18 21 86% 5.63
2 lethuchang 14 21 67% 9.15
3 Heart Steel 14 21 67% 5.13
4 Trần Trung Kiên 9 21 43% 6.28
5 Oriole Nacked Maid 2 5 40% 1.32
6 Nhi Yến 2 5 40% 38.83
7 Lăng Việt 18 21 86% 8.9
8 Nguyễn Văn Đức 3 13 23% 0.28

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12