Đề thi cao đẳng môn Địa lý khối C năm 2012

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 1510

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trình bày ảnh hưởng của Biển Đông đến địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển nước ta. Tại sao nguồn hải sản của nước ta bị giảm sút rõ rệt?

Câu 2: Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn của nước ta đã và đang có sự thay đổi như thế nào? Tại sao có sự thay đổi như vậy? Nêu những hậu quả của quá trình đô thị hoá ở nước ta.

Câu 3: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta bao gồm những phân ngành nào? Nêu các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành công nghiệp này ở nước ta.

Câu 4: Phân tích khả năng về mặt tự nhiên và hiện trạng phát triển cây công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu 5: 1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2000 và 2010.

2. Rút ra nhận xét từ biểu đồ đã vẽ.

Câu 6: Trình bày vấn đề khai thác và chế biến lâm sản ở Tây Nguyên. Kể tên huyện đảo thuộc các tỉnh Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Bình Thuận và thành phố Đà Nẵng.

Câu 7: Trình bày vấn đề sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Các cảng biển Cái Lân, Nghi Sơn, Vũng Áng, Dung Quất thuộc tỉnh nào?

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12