Đề thi đại học môn toán khối B năm 2014

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 2039

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y = x3 -3mx+1 (1) với m là tham số thực.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.

b) Cho điểm A(2;3). Tìm m để đồ thi hàm sỗ (1) có hai điểm cực trị B và C sao cho tam giác ABC cân tạ A.

Câu 2: Giải phương trình  √2(sinx - 2cosx) = 2 - sin2x

Câu 3: Tính tích phân 

I=\int_{1}^{2}\frac{x^{2}+3x+1}{x^{2}+x}dx

Câu 4: a) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 2z + 3(1 - i)\bar{z} = 1 - 9i. Tính môđun của z.

b) Để kiểm tra chất lượng sản phẩm từ 1 công ty sữa , người ta đã gửi đến bộ phận kiểm nghiệm 5 hộp sữa cam , 4 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa nho . Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên 3 hộp sữa để phân tích mẫu . Tính xác xuất để 3 hộp sữa được chọn có có cả 3 loại . 

Câu 5: Trong không gian với hệ toạn độ Oxyz , cho điểm A(1;0;-1) và đường  thẳng  

d : \frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{2}=\frac{z}{-1}  . Viết phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với d .

Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên d.

Câu 6: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình bình hành ABCD . Điểm  M(-3; 0) là trung điểm của cạnh AB , điểm H(0;-1) là hình chiếu vuông góc của B trên AD  và điểm G(4/3; 3) là trọng tâm của tam giác BCD . Tòm tọa độ các điểm B , D

Câu 7: Gỉai hệ phương trình 

Câu 8: Cho các số thực a,b,c không âm và thỏa mãn điều kiện (a + b)c >0

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

 

P=\sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{b}{a+c}}+\frac{c}{2(a+b)}

Câu 9: Cho hình trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông gó của A' trên mặt phẳng (ABC) trung điểm của cạnh AB , góc giữa đường thẳng A'C với mặt phẳng  đáy bằng 60. Tính  theo a thể  tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'  và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng  (ACC'A')

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Hoa Băng 0 0 0% 0.13
2 F5505 0 0 0% 2.78
3 Quỳnh My 0 0 0% 42.4
4 Sơn Lê Anh 0 0 0% 2.95
5 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0 0 0% 17.23
6 Thảo Tây 0 0 0% 7.33
7 Công Tuấn 0 0 0% 5.75
8 Tống Quân 0 0 0% 1.05
9 do thi luyen 0 0 0% 17.62
10 Uong Van Duc Chinh 0 0 0% 0.62
11 An Việt Primer 0 0 0% 0.33
12 Lucky Luke 0 0 0% 5.02
13 Phạm Đức Tuệ 0 0 0% 0.12
14 Phạm Văn Thịnh 0 0 0% 0.32
15 Hà Trà My 0 0 0% 2.78

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12