Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Đức Tuệ

  • Trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc
  • -375
  • "When a bird hits your window have you ever wondered if God is playing angry birds with you."

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -2 797 13%
Môn Lí lớp 12 -186 222 25%
Môn Hóa lớp 12 -130 448 19%
Môn Sinh lớp 12 -84 189 26%
Môn Anh lớp 12 73 208 30%
Môn Văn lớp 12 0 2 100%
Môn Địa lớp 12 5 18 22%
Môn Sử lớp 12 0 8 25%
Tổng cộng: -324 1892 19%

Comment giao lưu với Phạm Đức Tuệ

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com