Đề thi đại học môn toán khối D năm 2014

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 2038

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y = x3 -3x-2 (1).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).

b) Tìm tọa độ điểm M thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại điểm M có hệ số góc bằng 9.

Câu 2: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (3z - \bar{z})(1 + i)- 5z = 8i - 1.

Tính môđun của z

Câu 3: Tính tích phân 

I = \int_{0}^{\pi /4}(x+1)sin2xdx 

Câu 4: a) Gỉai phương trình :

 

b) Cho một đa giác đều n đỉnh , n ε N và n≥3. Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 27 đường chéo.

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P) : 6x + 3y - 2z - 1 = 0 và mặt cầu (S): x2 + y2 + z- 6x -4y - 2z - 11 = 0. Chứng minh mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn (C) . Tìm tọa độ tâm của (C). 

Câu 6: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, mặt been SBC là tam giác đểu cạnh a và mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt đáy . Tính theo a thể tích của  khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC

Câu 7: Giải bất phương trình

 

Câu 8: Cho số thực x,y thỏa mãn các điều kiện 1≤x≤2 ; 1≤y≤2 .

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

P=\frac{x+2y}{x^{2}+3y+5}+\frac{y+2x}{y^{2}+3x+5}+\frac{1}{4(x+y-1)}

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Phương Bếi Bì 0 0 0% 0.62
2 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 0 0 0% 0.68
3 Võ Giang Xuân 0 0 0% 0.15
4 Đào Ngọc Anh 0 0 0% 0.97
5 tran dinh khoa 0 0 0% 8.68
6 vuduchd22 0 0 0% 0.38
7 Pham Hidan 0 0 0% 0.1
8 Trung Nguyễn Văn 0 0 0% 9.28
9 Bùi Hoàng Bảo Khánh 0 0 0% 5.7
10 Le khanh 0 0 0% 20.55
11 HuYnh 0 0 0% 20.42
12 Tuyên Dương 0 0 0% 61.42
13 An Phuong Linh 0 0 0% 0.58

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12