Đề thi HKI trường THPT Minh Khai - Hà Tĩnh, đề 1 năm 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 18 câu - Số lượt thi : 2444

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

Câu 1: 1

Câu 2: 2

Câu 3: 3

Underline the words or phrases that best suit for each sentences

Câu 4: They......spent their summer vacations teaching illiterate people to read and write

Câu 5: Kenvin thanked us …….inviting him to our party

Câu 6: We would like ……….to the party, but we weren’t 

Câu 7: Would you mind …..for a moment ?

Câu 8: Have you told ………about the letter?

Câu 9: I didn’t break the window.”    - He denied …………the window

Câu 10: What’s the .....................of your country?.

Câu 11: I threw my old coats and bought some new ..............

Câu 12: I ………him to arrive in time

Câu 13: ............that he was poor, I offered to pay his fare.

Câu 14: He kept looking at her, wondering where he ……..her before

Câu 15: . ……. all traces of his crime, the criminal left the building.

Câu 16: Each nation has  its own way of …………the New Year

Read the following passage carefully and then answer the questions

         Japanese New Year lasts from  Jan 1st to Jan 3rd. The preparations begin a few days before the New Year when housewives start cooking special food for New Year’s day. On the New Year’s Eve every household does a big clean –up to get rid of the dirt of the past year and welcome the new one. Family members sit around and start watching the national singing contest on television. But the last notes must be sung before midnight. Then television or radio will broadcast 108 bells, as soon as the 108th bell is rung, people all say “Happy New Year”. After that some families put on special kimonos or dress to go to visit their shrine. Then they come home and eat their special food and drink a lot of rice wine. New Year’s Day is mostly celebrated among families only.

Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first one

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 11 16 69% 2.72
2 Nguyen Thanh Ton 7 16 44% 3.05
3 Nam Sinh Giấu Tên 11 16 69% 6.85
4 Lương Thị Nga 13 16 81% 3.97
5 Nam Tesbs 5 12 42% 7.15
6 Nguyễn Hương 8 16 50% 8.85
7 Kelly Nguyễn 12 16 75% 2.68
8 Phuong Moon 12 16 75% 2.4
9 Nguyễn Thu Hương 11 16 69% 1.73
10 Võ Yến Nhii 9 16 56% 3.78
11 Nguyễn Ngọc Ánh 14 16 88% 2.27
12 Lê Thu Thảo 11 16 69% 4.65
13 Ma Kết 7 15 47% 10.72
14 Đinh Thị Hòa 11 16 69% 9.55
15 The End 10 16 63% 6.78
16 Nguyễn Thị Duyên 9 16 56% 3.15
17 Võ Ngọc Hiếu 14 16 88% 3.25
18 Trần Văn Duẩn 9 16 56% 3.75
19 Sao chổi 13 16 81% 2.1
20 Le Thi Ngan 11 16 69% 8.67
21 Phương Thảo 15 16 94% 5.27
22 Nguyen ho thien truc 11 16 69% 8.88
23 vũ thị nhung 13 16 81% 4.4
24 Dongdong Dang 8 16 50% 3.15
25 hoàng thu hiền 12 16 75% 4.98
26 Lê Thanh Mạnh 15 16 94% 3.75
27 Hoàng Huyền 13 16 81% 9.42
28 lê thành tuyền 9 16 56% 2.32
29 Thảo Lê 11 16 69% 4.78
30 Thỏ Legg 12 16 75% 1.13
31 Dũng Nô 3 3 100% 0.48
32 Linh Giang Taeny 15 16 94% 1.85
33 Dung Thùy Trần Lê 11 15 73% 7.52
34 nguyễn phương thảo 15 16 94% 2.8
35 Hà Phươg 13 16 81% 14.92
36 Dương Khánh Nam 14 15 93% 10.77
37 Phan thuý 13 16 81% 3.97
38 Thùy Dương 14 16 88% 2.08
39 Nguyễn Thùy Linh 2 3 67% 4.57
40 Vũ Đức Hiếu 12 16 75% 4.47
41 Emily Nguyen 15 16 94% 5.75
42 phanthithaoly 14 16 88% 2.67
43 hoàng thái 7 16 44% 2.57
44 Tank Sasuke 16 16 100% 3.27
45 Minh Trà 16 16 100% 3.33
46 Quỳnh Nguyễn 12 16 75% 3.7
47 Bích Ngọc 12 16 75% 7.32
48 Thanh Hồn Nhiên 8 12 67% 9.55
49 Nguyễn Thị Thương 12 16 75% 2.93
50 Tuấn Hùng 8 16 50% 5.32
51 Đê Ba Tê 10 16 63% 5.97
52 Trần Hoàng Kim 13 16 81% 2
53 Đặng Hồng Liên 14 16 88% 15.47
54 Tăng Thị Ngọc Diễm 11 15 73% 3.37
55 Khang Lấm Chân 13 16 81% 2.53
56 Vũ Thị Diệu Linh 11 16 69% 5.1
57 Vết Mưa 13 16 81% 3.55
58 Thái Hồng Trúc Nhi 15 16 94% 7.08
59 Thắng 12 16 75% 5
60 Subin Aquarius 15 16 94% 2.08
61 Tiểu Min Nhỏ 10 16 63% 3.07
62 Công Chúa Ori 11 16 69% 2.28
63 Lương Ngọc 16 16 100% 1.85
64 Nguyệt Nguyễn 8 16 50% 3.42
65 la kalskl a 14 16 88% 3.82
66 Pido Trần 14 16 88% 5.7
67 Trần Lê Khánh Ngọc 11 16 69% 4.1
68 Nguyễn Hương Ly 15 16 94% 2.3
69 Cao Hiếu 15 16 94% 2.9
70 Trần Tuân Arsenal 14 16 88% 3.03
71 Chính Vương 6 16 38% 3.6
72 Lệ Quyên 13 16 81% 5.75
73 Hiển Vàng 10 16 63% 4.17
74 Bốn Mắt Hay Cười 15 16 94% 6.03
75 Thai Hoa Nguyen 9 16 56% 3.77
76 trần thị quỳnh nga 13 16 81% 7.63
77 Nguyên Nhi 6 16 38% 8.15
78 Nguyễn Thúy Bình 15 16 94% 3.33
79 Lê Nguyễn Quang Huy 14 16 88% 4.45
80 Phan Đức Nghĩa 9 16 56% 3.93
81 Nguyễn Thành Duy 12 16 75% 4.23
82 Hùng Sơn 15 16 94% 2.62
83 Hậu Nguyễn 13 16 81% 3.13
84 Mỹ Hạnh 8 16 50% 20.1
85 Duy Nguyễn 14 16 88% 2.42
86 Bùi Thị Tú Yên 15 16 94% 3.65
87 Lê Văn Toàn 14 16 88% 3.2
88 Minh Thuan Huynh 11 16 69% 3.7
89 Cường Ly 13 16 81% 3.93
90 Milkyway Tran 0 0 0% 2.33
91 trần hương hiền 12 16 75% 2.1
92 Trang Phạm 9 16 56% 5.22
93 Trang Bé 15 16 94% 3.8
94 Hữu Thanh 9 16 56% 3.78
95 Tâm Tjt 16 16 100% 2.68
96 thùy dung 12 16 75% 2.82
97 Uyên 11 16 69% 2.97
98 bluemoon 12 16 75% 4.15
99 Bùi Thị Hoài Linh 13 16 81% 9.52
100 Kim Oanh 14 16 88% 2.45
101 Thanh Ngan Pham 15 16 94% 3.02
102 Lê Binh 13 16 81% 2.83
103 Thi Ngoc Thuy Huynh 13 16 81% 4.08
104 Hoàng Đạt 11 16 69% 2.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11