Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Văn Toàn

  • THPT Nguyễn Quán Nho - Thanh Hóa
  • 3615

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 12 50%
Môn Lí lớp 12 1210 264 64%
Môn Hóa lớp 12 275 135 59%
Môn Sinh lớp 12 1145 332 67%
Môn Anh lớp 12 975 889 62%
Tổng cộng: 3605 1632 63%

Comment giao lưu với Lê Văn Toàn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com