Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT Văn Quán - Vĩnh Phúc - Đề 2 ( 2013 - 2014 )

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 2138

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số sau;

a) y=\frac{3}{x^{2}-9}

b)y=\sqrt{x-1}+\frac{2}{\sqrt{3-x}}

c) y=\frac{3}{\sqrt{3-\left | x \right |}}

Câu 2: Xác định hàm số bậc hai y=ax^{2}-4x+c biết rằng đồ thị của nó cắt Oy tại điểm có tung độ -3 và đi qua điểm M(-2;1).

Câu 3:  Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m

m^{2}(x+1)-1=(2-m)x

Câu 4: Cho góc \alpha \epsilon (0;\frac{\pi }{2}) thỏa mãn cot\alpha =\frac{1}{3} . Tính các giá trị lượng giác của \alpha

Câu 5: . Cho tam giác ABC với A(-1;2);B(-2;5);C(0;-3).

a) Tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ADBC là hình bình hành

Câu 6: Cho a, b, c, d là các số thực dương. Chứng minh rằng:

         \frac{a}{b+c+d}+\frac{b}{a+c+d}+\frac{c}{a+b+d}+\frac{d}{a+b+c}\geq \frac{4}{3}

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10