Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Văn Quán - Vĩnh Phúc - đề 1 ( 2013 - 2014 )

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 2137

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a)y=\frac{3}{x^{2}-4}

b)y=\sqrt{x-3}+\frac{2}{\sqrt{5-x}}

c)y=\frac{3}{\sqrt{2-\left | x \right |}}

Câu 2: Xác định hàm số bậc hai y=2x^{2}+bx+c biết rằng đồ thị của nó  có hoành độ đỉnh là 2 và đị qua điểm M(1;-2)

Câu 3:  Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m

  m(m-6)x+m=-8x+m^{2}-2 

Câu 4:  Cho góc \alpha \in (0;\frac{\pi }{2}) thỏa mãn tan\alpha =\frac{1}{4}.. Tính các giá trị lượng giác còn lại của \alpha

Câu 5:  Cho tam giác ABC với A(-1;3);B(2;5);C(0;-3).

a) Tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành

Câu 6:  Cho a,b,c là số thực dương. Chứng minh rằng:

\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq \frac{3}{2}

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10