Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT chuyên Thái Nguyên ban nâng cao năm 2012 - 2013

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2333

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Câu 2: Số hạng chứa x20 trong khai triển  \(A = {\left( {9x + {1 \over {\sqrt {3x} }}} \right)^{29}}\)

Câu 3:

Câu 4:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Đăng Khôi 0 0 0% 0.5
2 Hoàng Nga 0 0 0% 0.73
3 hoàng trung thiên 0 0 0% 0.75
4 Thuỳ Dung 0 0 0% 7.92
5 Phuong Vo 0 0 0% 0.15
6 Yên Thái Vũ 0 0 0% 2.75
7 Nam Tesbs 0 0 0% 0.05
8 Nguyen Cong VIet 0 0 0% 0.9
9 Phương Hà 0 0 0% 0.33
10 Minh Tâm 0 0 0% 0.57
11 Hứa Vi Trà 0 0 0% 2.32
12 canhtran 0 0 0% 0.08
13 Vinh Tran 0 0 0% 2.78
14 Đặng Hồng Thanh 0 0 0% 0.97
15 Phạm Thanh Hải 0 0 0% 0.32
16 nguyen tuan kiet 0 0 0% 0.32
17 bảy sang trường 0 0 0% 2.77
18 Trần Tuấn Minh 0 0 0% 0.27
19 Uphill Battle 0 0 0% 0.5
20 phạm thị hương 0 0 0% 2.75
21 MeGa darKrai 0 0 0% 11.12
22 Sơn Phan 0 0 0% 49.65
23 Lâm Thị Ngọc Hoài 0 0 0% 0.12

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11