Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Văn Quán - Vĩnh Phúc - đề 2 ( 2013 - 2014 )

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 2147

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Tìm tập xác định của các hàm số sau:  

a)y=\frac{1}{1-cosx}

b)y=\sqrt{1-sin2x}

Câu 2: Cho 5 điểm phân biệt trong mặt phẳng và không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi:

a. Có bao nhiêu vectơ tạo thành từ 5 điểm ấy?

b. Có bao nhiêu đoạn thẳng tạo thành từ 5 điểm ấy?

Câu 3: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất của biến cố:

     a) Tổng số chấm hai mặt xuất hiện bằng 8.

     b) Tích số chấm hai mặt xuất hiện là số lẻ.

Câu 4: Giải các phương trình sau:

a) \sqrt{2}sin(\frac{\pi }{4}-x)=1

b) \sqrt{3}cot^{2}x-(1+\sqrt{3})cotx+1=0

Câu 5:  Cho \overrightarrow{v}=(3;1) và đường thẳng d: y=2x+2  Tìm ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k=\frac{1}{2}  và phép tịnh tiến theo vectơ .

Câu 6: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức   (x^{2}+\frac{1}{x^{4}})^{12}

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11