Đề thi học kì 2 môn hóa 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Trạm Tấu - Quảng Ninh

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 15 câu - Số lượt thi : 2540

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: I. Trắc nghiệm

 Thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học của các halogen là:

Câu 2: Thứ tự tăng dần độ mạnh tính axit của các axit halogenhidric là:

Câu 3: Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh ?

Câu 4: Thuốc thử cần dùng để nhận biết các hóa chất NaOH, HCl, HNO3, KCl, NaNO3

Câu 5: Đổ dung dịch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào ?

Câu 6: Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng ?

Câu 7: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất oleum   H2S2O7 là:

Câu 8: Cho các chất S, SO2, H2S, H2SO4, . Có mấy chất trong số bốn chất đã cho vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

Câu 9: Không cần tính toán, hãy cho biết phần trăm khối lượng oxi lớn nhất là ở chất nào sau đây ?

Câu 10: Yếu tố không ảnh hưởng đến cân bằng của một phản ứng hóa học là

Câu 11: Cho biết cân bằng sau:  

   H2 (k) + Cl2 (k) \Leftrightarrow  HCl (k)      ∆H < 0

 Cân bằng chuyển dịch sang bên trái khi:

Câu 12: Cho biết cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:

PCl5(K) \Leftrightarrow  PCl3 (K) + Cl2 (K)     ∆H > 0.

 Yếu tố nào sau đây tạo nên sự tăng lượng PCl3 trong cân bằng ?

Câu 13: II. Tự luận

(2đ) Trong mỗi cặp phản ứng sau phản ứng nào có tốc độ lớn hơn? giải thích.

a. Fe + dd HCl 0,1 M và Fe + dd HCl 2M ở cùng một nhiệt độ.

b. Al + dd NaOH 2M ở 250C và Al + dd NaOH 2M ở 500C

c. Zn (hạt) + dd HCl 1M ở 250C và Zn (bột)  + dd HCl 1M ở 250C

d. Nhiệt phân KClO3 và nhiệt phân hỗn hợp KClO3 với MnO2

Câu 14: (3 đ) Cho 7,8 gam hỗn hợp hai kim loại Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Khi phản ứng kết thúc người ta thu được 8,96 lít khí (đktc).

a. Viết các phương trình hoá học xảy ra

b. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

c. Tính thể tích dung dịch H2SO4 2 M đã tham gia phản ứng

Câu 15: (2đ). Hấp thụ hoàn toàn 6,4gam SO2 vào 150 ml dung dịch NaOH 1M. Hỏi sau phản ứng thu được những muối nào? khối lượng bao nhiêu?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Ngân Huỳnh 8 12 67% 3.72
2 Vy Lê 10 12 83% 6.37
3 Trịnh Lan Anh 4 12 33% 3.65
4 tran thi ngoc mai 8 12 67% 5.3
5 Sao Băng 9 12 75% 17.38
6 Vương Lem 1 3 33% 5.45
7 Thuý Kiều 10 12 83% 4.8
8 Đinh Linh 6 9 67% 5.93
9 Lệ Đặng 6 12 50% 12.92
10 Nguyễn Văn Thọ 6 12 50% 4.98
11 Jjjcxd 4 12 33% 3.1
12 Ngọc Mai 7 12 58% 30.68
13 Quý Phan 10 12 83% 3.63
14 đỗ hoàng thuấn 10 12 83% 13.45
15 nguyen van hieu 8 11 73% 60.38
16 Bạch Long 8 10 80% 25.13
17 dinh thi tuyet nhi 7 12 58% 8.55

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10