Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 - Trường THPT Lương Thế Vinh

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 18 câu - Số lượt thi : 2543

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Câu nào phát biểu đúng về hiđrocacbon no?

 

          

Câu 2: Sản phẩm chính của phản ứng Propen với HBr là:

Câu 3: Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no đơn chức với H2SO4 đặc, ở 140oC thì số ete thu được là?

Câu 4: Axít no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được số mol của H2O lớn hơn số mol CO2. X thuộc dãy đồng đẳng nào ?

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp A gồm CH4 và C2H6 thu được 3,136 lít khí CO2.Các thể tích đều đo ở đktc.Thành phẩn % thể tích của CH4 và C2H6 lần lượt là

Câu 7: Để làm sạch khí etilen có lẫn khí axetilen người ta dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch nào sau đây?

Câu 8: Công thức chung của dãy đồng đẳng Anken là 

Câu 9: Số đồng phân của ankin C4H6 tạo kết tủa với dd AgNO3/NH3 là:

Câu 10: Hệ số cân bằng của phương trình: CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O CH3COONH4 + Ag + NH4NO3 là:

Câu 11: Cho phản ứng:            C6H5CH3 + Br2 → có sản phẩm chính là:

Câu 12: Đốt cháy 2,24 lít (đktc) khí C3H6 , toàn bộ khí CO2 thu được dẫn toàn bộ đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là:

Câu 13: Dãy chất nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi:

Câu 14: Công thức phân tử của anol no đơn chức mạch hở ,trong phân tử có chứa 8 hiđro là :

Câu 15: Axít axetic phản ứng được với dãy chất nào sau đây?

Câu 16: Khi oxi hóa ancol A bằng CuO, nhiệt độ, thu được andehit, vậy ancol Alà:

Câu 17: TỰ LUẬN 

Viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện nếu có.

CH4 \overset{1}{\rightarrow} C2H2 →(2)C2H4 →(3)C2H5OH →(4)CH3CHO →(5)CH3COOH →(6)CH3COOC2H5

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 11g hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và H2O.

            a) Xác định CTPT của 2 ancol.

            b) Mặt khác tiến hành phản ứng oxi hóa một lượng 2 ancol như trên bằng CuO . Sản phẩm oxi hóa thu được cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được bao nhiêu gam Ag kết tủa? Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyen ngoc thuy trang 0 0 0% 0.17
2 Vu Dinh Can 15 16 94% 5.03
3 Huỳnh Ngọc Sang 16 16 100% 10.02
4 nguyễn thị phương thảo 16 16 100% 5.48
5 Nguyễn Mind 7 16 44% 2.2
6 Trường An 15 16 94% 5.72
7 Yến Hanky 12 16 75% 12.83
8 Hà Khánh 15 16 94% 6.42
9 Kim Thương 6 14 43% 20.78
10 tuan 13 16 81% 5.65
11 trang vu 2 3 67% 0.75
12 Nhung Phan 7 16 44% 16.68

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11