Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vu Dinh Can

  • Trường THPT Trực Ninh B - Nam Định
  • 830

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 9 67%
Môn Lí lớp 12 555 791 76%
Môn Hóa lớp 12 0 321 83%
Môn Sinh lớp 12 0 25 48%
Môn Anh lớp 12 -5 32 69%
Tổng cộng: 550 1178 77%

Comment giao lưu với Vu Dinh Can

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com