Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10 Trường THPT Chu Văn An - Ninh Thuận - 2013.2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2594

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: [2 điểm]

Tóm tắt ngắn gọn (khoảng 15 dòng) tác phẩm  « Chuyện chức phán sự đền Tản Viên »

      (Trích « Truyền kì mạn lục » - Nguyễn Dữ)

Câu 2: [2 điểm]

Xác định lỗi sử dụng tiếng Việt ở những câu sau và sửa lại cho đúng:

a. Trình độ tư di của nó còn yếu lắm.

b. Vấn đề này có nhiều phương tiện khác nhau.

c. Qua tác phẩm đã cho ta thấy tinh thần anh dũng của công nhân vùng mỏ.

Câu 3: [6 điểm]

Phân tích đoạn thơ sau :

                                  «Cậy em em có chịu lời,

                               Ngồi lên cho chi lạy rồi sẽ thưa.

                                   Giữa đường đứt gánh tương tư,

                               Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.

                                   Kể từ khi gặp chàng Kim,

                               Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề.

                                   Sự đâu sóng gió bất kì,

                               Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai.

                                   Ngày xuân em hãy còn dài,

                               Xót tình máu mủ thay lời nước non.

                                   Chị dù thịt nát xương mòn,

                               Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.»

                                           (Trích: « Trao duyên »- Nguyễn Du)

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10