Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10 Trường THPT Dân tộc nội trú - Ninh Thuận - 2013.2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2597

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: a. Thế nào là ngôn ngữ nghệ thuật?

b. Phân tích tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật trong hai câu thơ sau:

                          Quê hương tôi có con sông xanh biếc

                           Nước gương trong soi tóc những hàng tre

                                              (Tế Hanh-Nhớ con sông quê hương)

Câu 2: [2 điểm]

Chép lại tám câu thơ đầu đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Trích Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm diễn nôm)

Câu 3: (6 điểm)

Cảm nhận của em về lý tưởng anh hùng của nhân vật Từ Hải trong đoạn trích Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều-Nguyễn Du-) 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10