Đề thi học kì I lớp 11 môn Sinh Sở GDĐT Đồng Tháp năm 2013- 2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 2229

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: 1. Hô hấp ở thực vật là gì? Viết phương trình tổng quát của hô hấp ?

2. Nêu vai trò ( ý nghĩa) thoát hơi nước qua lá ?

Câu 2: 1. Hãy nêu đặc điểm cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp ?

2. Vi sinh vật ở dạ cỏ có vai trò gì đối với động vật nhai lại?

Câu 3: 1. Nêu vai trò của gan trong quá trình điều hòa nồng độ glucôzơ trong máu?

2. Phản ứng của thủy tức có phải là phản xạ không ? tại sao ?

Câu 4: 1. Mô tả quá trình truyền tin qua xinap ?

2. Vận động nở hoa thuộc kiểu ứng động nào ? Nêu đặc điểm của kiểu ứng động đó ?

Câu 5: Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)

1. Giải thích tại sao khi cơ thể bị mất máu thì huyết áp giảm?

2. Nêu đặc điểm bề mặt trao đổi khí ở động vật ?

Câu 6: Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)

1. Tại sao trong cây xảy ra quá trình khử NO-3?

2. Hô hấp sáng là gì? Xảy ra ở nhóm thực vật nào và ở các bào quan nào ?

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11