Đề thi học kì I môn hóa 11 - Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân năm 2011 -2012

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 2245

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Viết PT dạng phân tử và ion thu gọn của các p/ứ sau:

a,  Ba(OH)2 + Na2SO4 \rightarrow                          

  b, NH3 + FeCl3 + H2O \rightarrow 

Câu 2: Hoàn thành chuỗi p/ứ sau( ghi rõ điều kiện xảy ra):

Câu 3: Xác định khối lượng muối thu được khi cho 3,36 lít khí CO2 ở đktc vào bính chứa 200ml dd Ca(OH)2 0,5M?

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 5,2g hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đậm đặc, bình 2 chứa nước vôi trong có dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 1,8g, ở bình 2 thu được 15g kết tủa.

a, Xác định CTĐG nhất của A

b, Xác định CTPT của A biết khi hoá hơi 5,2g A thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Câu 5: Xác định pH của :

a, 50 ml dd H2SO4 0,01M

b, 50ml dd CH3COOH 0,02M có α = 20%

Câu 6: Để hòa tan 10,8 gam Al cần sử dụng 1000 ml dung dịch HNO3 x ( mol/l), ta thu được V lít hỗn hợp khí NO2 , NO ở đktcvà dung dịch A.

a, Xác định giá trị của x và V. Biết hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 = 19

b, Lấy dung dịch A đem cô cạn rồi sau đó nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn giảm bao nhiêu gam? 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11