Đề thi học kì I môn Sinh trường chuyên Lê Hồng Phong năm 2013 - 2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 2036

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Dựa vào kiến thức về hô hấp ở thực vật, hãy nêu hai biện pháp bảo quản nông phẩm. (sấy khô, lạnh, nồng độ CO2 cao)

Câu 2: Tại sao nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?

Câu 3: Vì sao thú ăn thực vật thường phải ăn thức ăn với số lượng lớn?

Câu 4: Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn.

Câu 5: Hãy giải thích các hiện tượng sau:

                        A. Máu chảy chậm nhất trong mao mạch.

                        B. Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể. 

Câu 6: Vẽ sơ đồ khái quát cơ chế duy trì cân bằng nội môi.

Câu 7: Thế nào là tính tự động của tim? Giải thích vì sao tim có tính tự động?

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11