Đề thi học kì II môn Sinh học 11 trường THPT Nguyến Xuân Ôn năm học 2011 - 2012

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2417

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Nêu điểm khác nhau giữa sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin và sợi thần kinh không có bao miêlin.

Câu 2: Phân biệt kiểu phát triển qua biến thái hoàn toàn và kiểu phát triển qua biến thái không hoàn toàn ở động vật.

Câu 3: Mô tả quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi ở thực vật có hoa. Tại sao thụ tinh ở thực vật có hoa được gọi là thụ tinh kép? Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép là gì?

Câu 4: Trong một lần thúc đẻ cho cá trắm cỏ có khối lượng trung bình, người ta thu được 8000 hợp tử, về sau nở thành 8000 cá con. Biết rằng hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, của tinh trùng là 25%. Hãy tính số tế bào sinh tinh trùng và sinh trứng cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11