Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 10 trường THPT Chu Văn An -Đồng Tháp năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2103

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chuyển động thẳng đều là gì?

Câu 2: Sự rơi tự do là gì? Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do?

Câu 3: a) Phát biểu định luật II Niutơn? Viết biểu thức?

b) Dưới tác dụng của lực F1=20N, vật chuyển động với gia tốc a1=0,2m/s2. Nếu vật chịu tác dụng của một lực F2=10N thì vật đó chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu?

Câu 4: a) Phát biểu định luật Húc? Viết biểu thức?

b) Một lò xo có độ cứng k=150N/m và chiều dài tự nhiên 15cm. một đầu cố định đầu kia chịu một lực kéo 4,5N. Xác định chiều dài lúc sau của lò xo?

Câu 5: Dành cho ban cơ bản 

 Một vật có khối lượng m được thả rơi tự do từ độ cao 45m xuống đất. Lấy g = 10m/s2. Xác định vận tốc của vật khi chạm đất.

Câu 6: Dành cho ban cơ bản 

 Lập phương trình chuyển động thẳng đều của ôtô theo chiều dương có v=10m/s và lúc t=1,0s thì x=20m.

Câu 7: Dành cho ban cơ bản

Một ô tô chạy với tốc độ dài không đổi trên một đường băng tròn. Biết rằng đường kính quỹ đạo của xe bằng 56,4m và gia tốc của nó bằng 8,03m/s2. tính tốc độ dài của ô tô.

Câu 8: Dành cho ban cơ  bản 

Một quả cầu đồng chất có khối lượng 5kg được treo vào tường nhờ sợi dây. Dây hợp với tường một góc 300 . bỏ qua ma sát, lấy g=10m/s2. Tính lực căng T của dây?

Câu 9: Dành cho ban nâng cao 

Một vật chuyển động thẳng biến đổi đềucó phương trình chuyển động x = 25 + 2t + t2 với x tính bằng m thời gian tính bằng giây. Vận tốc của vật bằng bao nhiêu khi t = 30s.

Câu 10: Dành cho ban nâng cao 

Từ mặt đất người ta ném một hòn sỏi lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 20m/s. tính độ cao cực đại mà hòn sỏi đạt được.

Câu 11: Dành cho ban nâng cao 

Hai vật m= 5kg; m= 3kg tiếp xúc nhau trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát μ = 0,28. Tác dụng lực đẩy F = 35N theo phương ngang vào m1 (hình vẽ). Lấy g = 10m/s2.

a) Tính gia tốc của hệ vật.

b) Tìm lực tương tác giửa hai vật khi chuyển động.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10